Fundusze
Fundusze
Fundusze

Wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego

Warszawa Zachodnia

Stacja Warszawa Zachodnia jest stacją węzłową, przez którą przebiegają międzynarodowe magistrale kolejowe; E65 [Gdynia - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice) wchodząca w skład VI paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Gdańsk z Brnem, E20 [Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol) wchodząca w skład li paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Berlin z Moskwą i dalej Niżny Nowogród oraz E75 (Warszawa - Białystok - Sokółka - Suwałki - Traszki - granica państwa) wchodząca w skład I paneuropejskiego korytarza łączącego Helsinki, Rygę, Kowno i Warszawę.

Planowana inwestycja w istotny sposób wpłynie na proces integracji przestrzennej i gospodarczej w obszarze międzynarodowym, krajowym oraz aglomeracji Warszawskiej. Wykonanie robót budowlanych na stacji umożliwi osiągnięcie najkorzystniejszych efektów eksploatacyjnych i ekonomicznych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z punktu widzenia obszaru wewnątrz aglomeracyjnego, obszarów regionalnych i międzynarodowych modernizacja stacji Warszawa Zachodnia będzie szansą dla przyspieszenia integracji przestrzennej i gospodarczej. Zapewnią dogodniejszą komunikację, co wpłynie pozytywnie na rynek pracy i edukację.

Cele inwestycji

  1. Zwiększenie efektywności zarządzania oraz zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej
  2. Zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego po przez uzyskanie poprawy oferty przewozowej , a w konsekwencji zwiększenie liczby klientów.
  3. Poprawa stanu środowiska i optymalizacja kosztów energii poprzez racjonalne wykorzystanie urządzeń będących odbiornikami energii elektrycznej
  4. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Metody osiągnięcia celów projektowych:
  • lepszy komfort podróży,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
  • eliminację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się,
  • zwiększenie oferty przewozowej,
  • poprawę estetyzacji obiektów.